divendres, 2 de maig del 2014

Compromís ètic del professorat: entendre i gestionar la diversitat cultural a l'escola

Recentment s'ha publicat un llibre amb les principals ponències del cicle de debats organitzat per la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya: Què vol dir ser mestre avui? Reflexions al voltant del compromís ètic del professorat (podeu comprar-lo a ABACUS o descarregar-lo gratuïtament aquí). 
Vaig tenir la sort de poder participar en aquest cicle de debats amb una ponència (que trobareu publicada) que es deia "Com entendre i gestionar la diversitat cultural i la interculturalitat" i que intentava donar resposta a tres preguntes de partida: Com s'ha d'entendre i gestionar la diversitat cultural en entorns educatius? Com es crea un entorn de convivència i valors al centre? Com es gestiona el pluralisme ètic que generen les societats plurals?.

En el meu article proposo alguns elements que ens poden ajudar a reflexionar críticament sobre la nostra pròpia acció i a facilitar processos educatius que contemplin i donin resposta a la diversitat cultural.

En primer lloc, hi ha una reflexió que considero bàsica: la finalitat última de qualsevol acció educativa s'ha d'encarar a l'èxit educatiu, sense resignar-nos a rebaixar el llistó per a determinats alumnes.
I en segon lloc, una sèrie de reptes: 
  • Com abordem la diversitat? Què tenim en compte (i què no) quan plategem aquesta qüestió?
  • Com conceptualitzem el "problema"? Quins són els factors explicatius que contemplem? 
  • Quin és l'escenari en que es desenvolupa la convivència? Com plantegem des dels centres la incidència de les desigualtats socials en les oportunitats de l'alumnat? 
  • Quin és el nostre paper com a docents? Fem una bona anàlisi crítica de la nostra acció docent i del seu impacte sobre l'alumnat?
Finalment, proposo algunes línies acció per garantir una bona atenció i gestió de la diversitat cultural i la interculturalitat en l'educació:
  • A nivell personal: reflexió crítica, canvi en la mirada i compromís personal.
  • A nivell de centre: revisió de supòsits, creació d'espais i processos més inclusius, gestió efectiva de la diversitat.
  • A nivell d'acció docent: objectiu d'excel·lència, promoció de l'equitat, millora del clima d'aula.
Sóc ben conscient que, malgrat els anys d'experiència i reflexió sobre aquestes qüestions, ens continua costant molt trobar certeses. Però cada vegada estic més convençuda que trobar respostes no és el principal repte que hem d'assumir. El principal repte és continuar formulant-nos les preguntes adequades.

Marta Casas

2 comentaris: